Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg å forstå hvordan vi bruker og beskytter dataene du gir oss når du besøker og bruker nettstedet vårt.

Det kan hende vi må endre disse retningslinjene fra tid til annen for å holde tritt med beste praksis. Siden det er umulig for oss å gi deg beskjed hver gang vi gjør slike endringer, inviterer vi deg til å besøke denne siden om du vil se eventuelle oppdateringer.

Vi vil gjerne gjøre det mulig for deg å fritt bestemme om du vil fortsette å bruke nettstedet vårt. Derfor oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring nøye og basere dine avgjørelser på den.

Vi i Leadstar Media er forpliktet til å ivareta personvernet til besøkende på nettstedet vårt. Derfor følger vi en streng personvernpraksis og har prosedyrer for selskapet og administrasjonen av nettsidene våre. Kontakt oss gjerne på privacy@leadstarmedia.com hvis du har spørsmål angående personvernerklæringen.

Hvordan vi samler inn data

Det kan hende at vi samler inn data relatert til din bruk av nettsidene våre, for eksempel IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og versjon, operativsystem, henvisningskilde, besøkslengde, sidevisninger og nettstedsnavigasjonsstier, samt informasjon om timing, frekvens og mønster for din bruk av nettstedet vårt.

Det er mye vi kan gjøre, men å identifisere deg kun basert på nettlesertypen din er ikke en av dem! Noe av informasjonen vi samler inn er ikke-personlige data som ikke tillater direkte identifikasjon av deg. Noen ganger kan disse imidlertid ikke skilles fra for eksempel IP-en din, som anses som personopplysninger. Derfor vil disse dataene bli behandlet som personopplysninger i sin fullhet.

Vi samler inn disse dataene automatisk gjennom bruk av informasjonskapsler og Google Analytics når du går inn på nettstedet vårt. Du kan lese mer om det her.

Hvorfor vi samler inn data

Forskning og analyse: Vi kan bruke dine brukerdata for å analysere bruken av nettstedet vårt, og for å lage statistikk om brukerflyten for å forstå interaksjonene med nettstedet vårt. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er i våre legitime interesser, nemlig å overvåke, støtte og forbedre nettstedet vårt og virksomheten generelt, samt revidere forholdet vårt til tredjeparter, beregne forfalte betalinger og oppdage svindel.

Slik beskytter og sikrer vi dine data

Vi legger stor vekt på å implementere og vedlikeholde sikkerheten til nettstedet vårt, slik at vi kan forsikre deg om at dataene dine er trygge og at vi holder dem konfidensielle, forhindrer datatyveri, uautorisert tilgang og eksponering ved å implementere den nyeste teknologien og programvaren.

Deling av data med tredjeparter

Vi vil ikke under noen omstendigheter dele dine personopplysninger med tredjeparter, bortsett fra hvis dette er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person. Vi kan også utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav, enten det er i rettssaker eller en administrativ eller utenomrettslig prosedyre.

Til tross for dette, kan vi dele ikke-personlige data med våre forretningspartnere av tekniske og økonomiske årsaker, da vi kan trenge dem for å beregne betalinger, oppdage svindel eller sikkerhets- og tekniske problemer.

Dataoverføring

Siden vi er lokalisert i Sverige, vil informasjonen din komme til oss selv om du besøker oss fra utenfor Europa. Uansett om du er bosatt innen EØS eller ikke, vil vi iverksette passende tiltak for å sikre at dine personopplysninger får et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse ved overføring også fra utenfor EØS.

Varighet for dataoppbevaring

Vi beholder dataene vi har samlet inn så lenge det er nødvendig for å oppfylle den legitime interessen som vi har til innsamlingen, eller til du ber oss om å slette dem. Siden vi kun samler inn data ved å bruke Google Analytics, bruker vi vanligvis standardinnstillingene, som vil beholde bruksdataene dine i 24 måneder etter innsamlingsdatoen.

Dine data, dine rettigheter

Dine generelle rettigheter er:

(a) rett til tilgang - du kan be om kopier av dine personopplysninger;

(b) retten til retting - du kan be oss om å rette opp unøyaktige personopplysninger og å fullføre ufullstendige personopplysninger;

(c) retten til sletting - du kan be oss om å slette dine personopplysninger;

(d) retten til å begrense behandlingen - du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger;

(e) retten til å protestere mot behandling - du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger;

(f) retten til dataportabilitet - du kan be om at vi overfører dine personopplysninger til en annen organisasjon eller deg selv;

(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet - du kan klage på vår behandling av dine personopplysninger; og

(h) retten til å trekke tilbake samtykke - i den grad det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er samtykke, kan du trekke tilbake dette samtykket.

Snakk med oss

Dette nettstedet eies og drives av Leadstar Media AB, et selskap registrert i Sverige under registreringsnummer 556913-7622. Vårt registrerte kontoradresse er Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm, Sverige.

Hvis du har forespørsler angående dine personlige data som ikke har blitt besvart av denne personvernerklæringen, inkludert forespørsler om å fjerne, slette, oppdatere, endre eller overføre personopplysningene dine, kan du kontakte oss på privacy@leadstarmedia.com.